X
Alpin-technikai tanfolyam indul, július 5-6-7-én!
A jelentkezéseket emailben, illetve telefonon várjuk!

A Zánkai Erzsébet Tábor és Üdülőközpont, így az itt felépült Kalandpark is minden kívülről érkező, vagy a Zánkai Erzsébet Tábor és Üdülőközpont területén lakó vendég számára nyitva áll.

A kikapcsolódást, a területen észlelhető nyugalmat és biztonságot az intézmény által 24 órában működtetett biztonsági szolgálat őrei is elősegítik, akik szívesen fogadnak és útbaigazítanak a Zánkai Erzsébet Tábor és Üdülőközpont területére belépéskor minden érdeklődőt.

 
Pálya, nyitvatartás, árak
A Zánkaland kalandpályán természetes környezetben 10 hektáron több, mint 100 akadály várja, hogy próbára tedd magad. Ha a magasságod 140 cm alatt van, az alacsonyabbra épített pályán próbálhatod ki az erőd, ügyességed. Ha 140 cm feletti a magasságod, kedved szerint válogathatsz a kisebb vagy nagyobb kihívást jelentő, 4-6 m magasban futó pályák között. A zárt erdőben a legnagyobb hőségben, vagy szélben is kellemes klímával várunk.
Kövesd Robin Hood nyomát! Járd be az erdőt kötélen, nyeregben, kapaszkodva, hintázva, csúszkálva, mint ha Sherwoodban lennél, Robin Hood otthonában. Mindezt még izgalmasabbá teszi, ha éjjel játszol velünk, teljes sötétségben az éjjeli erdő hangjai és vadjai között. Fedezd fel eddig ismeretlen izmaidat, képességeidet, miközben megcsodálhatják szüleid, gyerekeid, barátaid ügyességed, bátorságod.
Nyitás: május 1.
Nyitvatartás: H-V 9-sötétedésig
Pénztárzárás: 18 órakor
Éjjeli kalandpálya használat: előzetes egyeztetés alapján.
Árak: 140 cm alatti pálya:2000 FT/ 2 óra
 140 cm feletti pálya:3000 FT/ 2 óra
 • Amely tartalmazza a felszerelés bérletét max. 2 órára, a betanítást, és a kalandpálya használatát 16 éves kor alatt szülői/tanári felügyelettel.
 • Csoportoknak 10 fő felett 10% kedvezményt biztosítunk.
 • Csoportos rendezvény esetén a fentiektől eltérő időpontban is kinyitunk előzetes egyeztetés alapján.
 • Éjszakai kalandpálya használat: 3500 Ft/fő, előzetes egyeztetés szükséges!
 • Rendezvényekre előzetes egyeztetés alapján a kalandpályára cateringet is szervezünk!
Felelősségvállalási nyilatkozat:
Alulírott …………………………………………………………………(név)
Születési év: ……………… lakcím:  ……………………………………
e-mail cím: ………………………………@…………………………………
kijelentem, hogy a Alpin School Kft. cég drótköteles akadálypályáját és az általa rendelkezésemre bocsátott felszerelést (beülő, heveder, karabinerek, kantár, csiga, sisak), melynek értéke 70.000 Ft, azaz hetvenezer forint, Zánkán, Zánkaland Kalandpályán saját felelősségemre rendeltetésszerűen használom. Használat után az eszközöket visszaszolgáltatom az üzemeltető képviselője részére.

Tudomásul veszem, hogy ezeknek az akadálypályáknak a használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, melyet azon személyek folytathatnak, akiknek fizikai és szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az üzemeltető által meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően használják a pályát. Ezeket a követelményeket a Alpin School Kft. munkatársai által betanított módon használom, melyeket a kötelező gyakorló pályán sajátítok el.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok!

Ha nem rendeltetésszerűen, előírás szerint használom a felszerelést és a pályát, és emiatt magamban vagy harmadik félben sérülést vagy egyéb kárt okozok, az Alpin School Kft nem vonható felelősségre. Amennyiben a sérülés a felszerelés (beülő, heveder, karabiner, kantár, csiga, sisak) és/vagy a pálya rendeltetésszerű használatából adódik, csak abban az esetben merül fel az a Alpin School Kft. felelőssége.

Csak a testmagasságomnak megfelelő pályákat használom! Amennyiben a szabályokat nem tartom be, tudomásul veszem, hogy azonnal le fognak menteni, amiért 1000,-Ft-ot fizetek be a pénztárba a belépődíjon felül. A megkezdett (extra) félórákat távozásom előtt a pénztárban rendezem.

18 éves életkor alatt a felügyeletemre jogosult személy írásbeli hozzájárulásával, 16 éves kor alatt a gondviselőm aláírásával válik hitelessé ez a nyilatkozat.
"Erdei magaslati kötélpálya" használatának oktatása


Szeretettel köszöntjük a kalandpályánkat használni kívánó vendégeket, látogatókat, kísérőket!

Az egyes pályák 1-5 m magasságban kialakított akadály elemek láncolata. Ennél a kalandparknál az egyes pályák életkor, magasság és nehézségi szint alapján kerültek megkülönböztetésre.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy tanácsaink és szabályaink az Önök érdekét, biztonságát szolgálják, ezért kérjük azok betartását!


Tanácsok a vendégek részére:
 • Az egyes pályák használata előtt érdeklődjenek azok nehézségi fokáról.
 • Csak megfelelő fizikai- és szellemi állapotban kezdjenek hozzá az adott pálya leküzdéséhez.
 • A pálya végrehajtása előtt melegítsék be izmainkat, izületeinket.
 • Kellő komolysággal, figyelemmel végezzék a tevékenységüket (még ha rutinosnak is érzik magukat). Játékostársaikra is ügyeljenek!
 • Alkalmazzák a fokozatosság elvét, először alacsonyabb nehézségi fokozatú pályát válasszanak, ne a legnehezebb pályával kezdjék!
 • Keressenek megfelelő mozgási technikát az egyes feladatok leküzdéséhez. Törekedjenek tudatosan elsősorban a lábizomzat használatára, a karok a szokatlan erőkifejtés hatására könnyebben elfáradnak. Nyugodt tempóban haladjanak az akadályokon, a kapkodás, sietség sérüléshez vezet. Kezük csúsztatása a köteleken égisi sérülést okozhat.
 • Inkább kétszer (háromszor) ellenőrizze a leesés elleni védelmét, vagyis azt, hogy mindig legalább egy karabínerrel rögzítve van-e a biztosító rendszerhez!
Felszerelés felvétele:

A beülő hevedert megfelelő irányból és csavarodás mentesen, a moderátor útmutatását követve vegye fel! A csatoknál a hevedert kifűzni tilos. A heveder meghúzásával tudjuk a kívánt méretet beállítani. Az ne legyen se túl feszes, se túl laza. A beöltözés során ne lépjen rá a felszerelésre, ne koszoljuk össze! A kantárat és a csigát a moderátor instrukciója alapján helyezze el és kérje őt a beülő beállításának ellenőrzésére. A védősisakot állítsa be a fejméretére, és csatolja be a csatszerkezetét!
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK


A következő biztonsági előírások alkalmazása kötelező:
 • A pályák használata előtt a ruházatot el kell rendezni (az ne lógjon), a hosszú hajat össze kell fogni és az ékszereket (gyűrű, karkötő, nyaklánc, nagy fülbevaló, karóra, stb.) le kell venni. A gyűrű különösen veszélyes lehet! A zsebekben tárgyak, pl. mobil telefon csak annak kiesésének megakadályozása esetén tartható!
 • A pályák területére engedély nélkül, valamint a jelzéssel elzárt területre a belépés szigorúan tilos!
 • A belépőjegy megvásárlása a következő szolgáltatások igénybevételére jogosít: a kalandpark rendeltetésszerű használata, a biztonsági védőfelszerelések rendeltetésszerű használata, betanítás a védőfelszerelések egyéni használatára.
 • Az eszközök nem rendeltetésszerű használatából, valamint azok elvesztéséből, rongálásából, nem rendeltetésszerű használatból származó kár a játékot és a felszerelések használóját terheli!
 • A kalandpályát mindenki a saját felelősségére használja, erről a használat előtt nyilatkozatot köteles aláírni.
 • A felnőtt pályák csak 140 cm fölötti testmagassággal használhatóak
 • A kalandpark 14 éves korig csak szülői felügyelettel használható
 • A kalandpark használata kizárólagosan szakképzett felügyelők (moderátor) figyelme (felügyelete) alatt engedélyezet.
 • A belépőjegy megvásárlásával minden felhasználó értelemszerűen teljesen elfogadja a park szabályait. Ez minden tevékenységre /parkolás, mosdóhasználat, stb/ érvényes.
 • Kizárólag a Kalandpark által biztosított (egyéni) felszerelés használható a park területén úgy, mint: beülőhevederek, védősisakok, kötelek, kantárak, karabinerek, csigák.
 • Biztosító felszerelés nélkül a pályára felmenni szigorúan tilos!
 • Minden résztvevő számára (korosztálytól és tudásszinttől függetlenül) kötelező a gyakorló képzésen a biztosító eszközök biztonságos használatának elsajátítása, és a biztonsági szabályok megismerése.
 • Minden vendég csak a biztonságtechnikai eszközök megfelelő kezelésének elsajátítása után mehet a pályákra. Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a biztonságtechnikai szempontból alkalmatlan személyeknek a részvételt a pályán. A gyakorló pályán lévő eszközök használatát az oktatók értékelik és döntenek a vendég pályahasználati alkalmasságáról. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy aki ennek nem felel meg, nem használhatja a kalandpark pályáit. (Természetesen ebben az esetben a részvételi díjat visszafizetjük)
 • A felszerelést használat előtt ellenőriztetni kell a pályaanimátor személyzettel.
 • A betanításon való részvétel a gyakorló pályán kötelező. !
 • A kiadott beülőt, felszerelést csak az a vendég használhatja, akinek személy szerint az kiadásra került. A felszerelés nem adható kölcsön harmadik személynek, és nem cserélhető el másik, vagy más felszereléssel.
 • Védőkesztyű (megfelelő méretű) használata engedélyezett!
 • Pályára lépés előtt minden alkalommal szükséges a moderátor engedélyét kérni, csak ezt követően indulhat el rajta!
 • Az Ön folyamatos biztonsága érdekében legalább egy a karabinert mindig biztosító drótkötélhez (piros jel) kapcsolva kell tartani! Biztosítás nélkül a pályán tartózkodni tilos és életveszélyes!
 • A biztosító ill. pálya drótkötél ne kerüljön a hónaljunk alá!
 • A pályán lévő kötelet soha ne csavarja a keze köré!
 • A kantár heveder ne csavarodjon, gubancolódjon össze!
 • Folyamatosan ügyeljen arra, hogy a karabíner ne forduljon keresztbe, és a zárszerkezete (rugós nyelve) mindig záródjon vissza rendesen!
 • Mielőtt a vendég lecsúszik az akadályon, alaposan ellenőrizze, hogy a biztonsági karabiner rajta van-e a biztosító drótkötélen /a lecsúszó csiga mögé fölhelyezve/
 • A lecsúszó pályákon a csúszás csak akkor kezdhető meg, ha meggyőződött arról, hogy a pálya szabad.
 • Nekifutásból, ugrásból kezdeni a lecsúszást szigorúan tilos!
 • Lecsúszás esetén csak annak hevederét, vagy a lecsúszó csiga házát szabad fogni! A csiga elé, a drótkötélre ráfogni, rákapni szigorúan tilos!
 • Lecsúszásnál dőljünk hátra, hogy a nyaka - még véletlenül se - kerüljön a drótkötél mellé, nehogy megsértse azt!
 • Amennyiben nem használja a csigát, mert nem kell az adott akadály leküzdéséhez, akkor azt a beülőhöz kell kapcsolni (csatolni) saját karabinerével.
 • A felszerelésekbe beleugrani, a biztosító kötél szintje fölé mászni szigorúan tilos!
 • Csak a "GYAKORLÓ", próbapályán történt gyakorlás után használhatja minden vendég a pályákat, saját felelősségére.
 • A résztvevők felelősek a biztonsági előírások szigorú betartásáért, ami azt jelenti, hogy állandóan (mindig) kapcsolódnak a biztonsági (piros szalaggal megjelölt) drótkötelekhez.
 • Egy akadály szakaszon (két platform között) egy időben maximum 1 fő vendég, platformonként egy időben maximum 2 fő vendég tartózkodhat. A biztonsági távolságot minden esetben be kell tartani.
 • A pályán menetiránnyal szemben elindulni, a pályáról leugrani tilos!
 • Bármilyen felmerülő probléma esetén (ijedtség, rosszullét, fáradtság, sérülés) azt azonnal jelezzék az üzemeltető személyzetnek, akik gondoskodnak az Önök biztonságos lehozataláról.
 • Minden személy, aki veszélyesen viselkedik, és ez által veszélybe sodorja a többi résztvevőt (veszélyezteti a többiek biztonságát), vagy saját épségét, automatikusan kizárja magát.
 • A játékok csak józan, felelősségteljes állapotban használhatóak.
 • A pályaüzemeltetők bármilyen veszélyes helyzetet tapasztalva a játékot félbeszakíthatják, biztonsági okból leállíthatják a kalandpark (vagy valamely pálya) üzemelését.
 • Esős, szeles, viharos időjárási körülmények esetén a pálya biztonsági okokból lezárásra kerülhet.
 • Biztonsági okokból történő pályalezárás miatt a vendég díjvisszatérítésre nem jogosult.
 • Lezárt pályára szigorúan tilos a fölmenetel!
 • A saját biztonságuk érdekében folyamatosan ellenőrizzék a felszerelést és a biztosító eszközök bezárt állapotát.
 • Amennyiben –valamely ok miatt- nem tud egy adott szakaszt befejezni, úgy kérje a pályaüzemeltető személyzet segítségét! Minden helyzetben őrizze meg a nyugalmát! A mentést, annak módszerét bízza a személyzetre, és működjön együtt velük! Tartsa be az utasításaikat!
Egyéb kitételek
 • Tilos köveket, vagy bármi mást dobálni, illetve szemetelni és szennyezni a természetet.
 • Szigorúan tilos a park egész területén a dohányzás.
 • A látogatók (hozzátartozók, vendégek) csak a gyalogösvényeken (gyalogút) közlekedhetnek, a gyerekeknek csak felnőtt hozzátartozó felelősségére (kíséretével) tartózkodhatnak a parkban.
 • Csomag/értéktárgymegőrzést nem vállalunk.
 • A park területén elhagyott, vagy ellopott tárgyakért nem vállalunk felelősséget.
 • A hangoskodás, kiabálás, másokat zavaró magatartás nem megengedett.
 • Minden résztvevő kötelezi magát, hogy a kalandpark használata során nem áll alkohol, drog, vagy az éberséget, érzékelést bármilyen módon befolyásoló gyógyszer hatása alatt.

Sérülés, csípés, rosszullét, egyéb egészségi probléma esetén forduljon személyzetünkhöz segítségért!

A biztonsági szabályok megszegése és a nem megfelelő viselkedés a résztvevő kizárását vonja maga után!
Íjászat, örömíjászat

Szalmabálákra kihelyezett célpontok – hagyományos pontlövészet – a kezdőknek, az erdőben elrejtett célpontok a haladóknak, profiknak. Egyéni, vagy csapatverseny lehetőség áll rendelkezésre a versenyszabályok szerint kitűzött állandó örömíjász pályán.
Árak: 100 Ft/lövés
A kiadott felszerelésért kauciót kérünk.
Jelentkezés a kalandpálya pénztáránál, vagy telefonon.

Airsoft lövészet

Elektromos sorozatlövő fegyvereink (AEG) súly és külalak szempontjából is valósághű élményt nyújtanak. ARCADA® interaktív lövészet:
Az ARCADA® rendszer egy olyan szimuláció, ahol airsoft fegyverekkel lehet szoftveres alapú szituációs helyzetekben lövészetet gyakorolni, vagy játszani. A kiválasztott célpont, vagy alaptörténet képi meg-jelenítését egy számítógéppel összekötött multimédiás kivetítő biztosítja. Amikor a lövedék eltalálja a képernyőt, a találat-érzékelő rendszer a másodperc tört része alatt pontosan meghatározza a lövés koordinátáit, a képernyőn pedig megjelenik az ennek megfelelő lőhatás (pl. a lövedék lyukat üt a céltárgyon, robbanás következik be vagy az ellenség elesik). Kicsiknek céllövészetre van lehetőség táblára, lufira, üvegekre, stb, nagyobbaknak (18+) csatára.

Árak: 1000 Huf/100 lőszer

Műfalmászás

A Zánkai Erzsébet Tábor és Üdülőközpont Sportcsarnokban műfogásokkal kialakított 7 m magas mászófalon megtanulhatod a műfalmászás fogásait, vagy csiszolhatod tudásodat. Miközben az életedért küzdesz, izmaid, lelked is acélosodik.
A mászófal használata előzetes időpont egyeztetés alapján elsősorban csoportoknak lehetséges.
Edzések, tanfolyamok szervezését is vállaljuk.

Sziklamászás:

A közeli sziklafal mászóiskoláiban III-VII nehézségű utakon megkóstolhatod, vagy gyakorolhatod a függőleges dimenzió tisztán saját erőből történő legyőzésének élményét. Bár ez akkor és ott nehezen hihető, de teljes biztonságban, felső biztosítás mellett teheted ezt meg.
Ár: 3500 Ft/fő/2 óra, (min 4 fő), amely magában foglalja a transzfert a kalandpályáról, a felszerelés bérletét, és a mászásvezető díját.
Előzetes egyeztetés szükséges személyesen a kalandpálya pénztáránál, vagy telefonon.

Terepjárós túra

Bejárhatod a környéket a sofőreink által vezetett (nem padkajáró, hanem) terepjáróinkon, úttalan utakon. Építs hidat, rakodj követ, csúszkálj a sártengerben, küzdj a természettel és óvd azt, közben lesd meg a környék vadjait, csodáld meg a kilátást, a tájat.
Árak: előzetes egyeztetés szükséges
Jelentkezés: személyesen a kalandpálya pénztáránál, vagy telefonon.

Sárkányhajó

Két sárkányhajó várja türelmetlenül, hogy kézbe vegyétek az evezőket, átéljétek a közös erőfeszítés eredményét, a vízen siklás élményét.
Előzetes egyeztetés szükséges a kalandpálya pénztáránál, vagy telefonon.

Rekesztorony építés

Egymásra rakott rekeszekből ki tud magasabb tornyot építeni úgy, hogy közben fel is mászik rá. Ez is csak érzésre veszélyes, mert felsőbiztosítás mellett játszhatsz.

Szalonnasütő és bográcsozó hely

A tábor területén van rá lehetőség, érdeklődj telefonon: 06-87-568-500

Szállás

Helyben a Zánkai Erzsébet Tábor és Üdülőközpont területén, Magyarország legnagyobb, 210 hektáron elhelyezkedő 3000 ágyas szálláshelyén a kempingtől a tóparti faházakon, horgásztanyákon keresztül a 3 csillagos szállóig, a 10 személyes szobától az egyszemélyesig széles választék vár nyaralásra-telelésre, de tavaszolásra, vagy őszölésre is.
További információ: 06-87-568-500

Étkezés

A kalandpályára rendelhetsz pizzát, vagy helyben a retro menzán (mi is eszünk ott jókat) pótolhatod a felhasznált energiát, vagy rendezvényekre vállaljuk a kalandpálya területére catering megszervezését is. A spotcsarnok mellett bár, a parton és a bejáratnál büfé vár.
Menzai étkezés igény esetén érdeklődj a 06-87-568-500-as telefonon.

Élményekben gazdag jó szórakozást kíván a Zánkaland Park!